Catholic cardinal, costume robe, fringes, cross, cape Catholic cardinal, costume robe, fringes, cross, cape

Catholic cardinal, costume robe, fringes, cross, cape

 |  Eva's Costumes Costumes & Outfits Men's Costumes Catholic cardinal, costume robe, fringes, cross, cape